logo
Videos
NOXH CỦA BỘ CÔNG AN LÊ MINH - THAM LƯƠNG, QUẬN 12
899.000.000vnđ
diện tích Diện tích
45 - 97m2
diện tích Có sân vườn
45 - 97m2
diện tích Phòng ngủ
1 - 3 phòng ngủ
diện tích Thanh toán
5% / Tháng
diện tích Phòng ngủ
1 - 3 phòng ngủ
STOWN THAM LƯƠNG & CTL TOWER, QUẬN 12
1.600.000.000vnđ
diện tích Diện tích
60 - 87m2
diện tích Có sân vườn
60 - 87m2
diện tích Phòng ngủ
2 -3
diện tích Thanh toán
5% / 3 sàn
diện tích Phòng ngủ
2 -3
PI CITY QUẬN 12
1.600.000.000vnđ
diện tích Diện tích
48 - 78
diện tích Có sân vườn
48 - 78
diện tích Phòng ngủ
2 -3
diện tích Thanh toán
5% / Tháng
diện tích Phòng ngủ
2 -3
CĂN HỘ PROSPER PLAZA QUẬN 12
1.800.000.000vnđ
diện tích Diện tích
65 - 70
diện tích Có sân vườn
65 - 70
diện tích Phòng ngủ
2
diện tích Thanh toán
5% / Tháng
diện tích Phòng ngủ
2
GREEN TOWN BÌNH TÂN
1.350.000.000vnđ
diện tích Diện tích
49-93 m2
diện tích Có sân vườn
49-93 m2
diện tích Phòng ngủ
2 -3
diện tích Thanh toán
5% / Tháng
diện tích Phòng ngủ
2 -3

Design by Vietit

0909 488 226

0909 488 226